KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

驱动器

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com驱动器型号 产品类型 外形尺寸 对应驱动电缆 重量
MD-551F 5相步进电机驱动器 W170×H130×D39 CL-1F 750g
MD-55F 5相步进电机驱动器 W88×H28×D47 CL-1F 80g
MD-255F 5相步进电机驱动器 W100×H30×D73.5 CL-2F 145g
MD-355F 5相步进电机驱动器 W146×H30×D73.5 CL-3F 200g
MD-455F 5相步进电机驱动器 W143×H26.5×D101 CL-4F 275g