KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

真空旋转

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com平台型号 台面尺寸 最大负载 重量
MVRA05A-W02 φ49mm 39.2N (4kgf) 0.8kg
MVRA07A-W02 φ68mm 58.8N (6kgf) 1.25kg
MVRA10A-W01 φ98mm 98N (10kgf) 2.4kg
MVRA16A-WH01 φ158mm 588N (60kgf) 5.6kg