KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

真空Z

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com平台型号 台面尺寸 行程 最大负载 重量
MVZA07A-X103 70mm×70mm ±10mm 49N (5kgf) 1.4kg
MVZA07A-W2C02 70mm×70mm ±2.5mm 49N (5kgf) 1.3kg
MVZA10A-W202 100mm×100mm ±7mm 98N (10kgf) 3.25kg
MVZA16A-W2C01 160mm×160mm ±8mm 196N (20kgf) 7.1kg