KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

薄型平台组合

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com平台型号 台面尺寸×本体厚度 行程 XY,θ 最大负载 重量
YRA-070 70mm×70mm×45mm ±3mm,±3° 49N(5kgf) 1.45kg
YRA-071 70mm×70mm×60mm ±5mm,±5° 68.69N(7kgf) 2.25kg
YRA-131 130mm×130mm×60mm ±5mm,±5° 196N(20kgf) 4.5kg
YRA-200 210mm×150mm×55mm ±5mm,±5° 343N(35kgf) 5.15kg