KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

电动Z

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com平台型号 台面尺寸 行程 最大负载 重量
ZA04A-W101 40mm×40mm ±2.5mm 24.5N (2.5kgf) 0.23kg
ZA05A-W101 50mm×50mm ±4mm 39.2N (4kgf) 0.42kg
ZA05A-W2C01 50mm×50mm ±1.5mm 39.2N (4kgf) 0.45kg
ZA07A-W2C02 70mm×70mm ±2.5mm 49N (5kgf) 1.15kg
ZA07A-V1F01 70mm×70mm ±10mm 117.6N (12kgf) 1.8kg
ZA07A-V201 70mm×70mm CW±4mm,CCW±10mm 49N (5kgf) 1.2kg
ZA10A-W202 100mm×100mm ±7mm 98N (10kgf) 3.25kg
ZA10A-W2C02 100mm×100mm ±2.5mm 68.6N (7kgf) 2.05kg
ZA10A-32F01 100mm×100mm ±15mm 294N (30kgf) 4.3kg
ZA16A-32F01 160mm×160mm ±25mm 490N (50kgf) 14.5kg
ZA16A-W2C01 160mm×160mm ±8mm 196N (20kgf) 7.2kg
ZA05A-X102 50mm×50mm ±7.5mm 24.5N (2.5kgf) 0.65kg
ZA07A-X103 70mm×70mm ±10mm 49N (5kgf) 1.4kg
ZA07F-X103 70mm×70mm ±10mm 49N (5kgf) 1.85kg
ZA10A-X102 100mm×100mm ±12.5mm 98N (10kgf) 2.95kg
ZA10F-X102 100mm×100mm ±12.5mm 98N (10kgf) 4.15kg
ZA10A-X1T01 100mm×100mm ±50mm 98N (10kgf) 6.8kg
ZA16A-X101 160mm×124mm ±25mm 98N (10kgf) 6.2kg