KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

电动XY

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com平台型号 台面尺寸 行程 最大负载 重量
XA04A-R102 40mm×40mm ±5mm 39.2N (4kgf) 0.19kg
YA04A-R102-NNR 40mm×40mm ±5mm 39.2N (4kgf) 0.38kg
XA04A-R201 40mm×40mm ±5mm 39.2N (4kgf) 0.28kg
YA04A-R201 40mm×40mm ±5mm 34.3N (4kgf) 0.56kg
XA05A-R102 50mm×50mm ±7.5mm 49N (5kgf) 0.45kg
YA05A-R102 50mm×50mm ±7.5mm 39.2N (4kgf) 0.90kg
XA05A-R202 50mm×50mm ±7.5mm 49N (5kgf) 0.45kg
YA05A-R202 50mm×50mm ±7.5mm 39.2N (4kgf) 0.90kg
XA07A-R103 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf) 0.85kg
XA07A-R103 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf) 1.7kg
XA07A-R202 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf) 0.60kg
YA07A-R202 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf) 1.2kg
XA07A-R2H01 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf) 0.65kg
YA07A-R2H01 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf) 1.3kg
XA07F-R103 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf) 1.3kg
YA07F-R103 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf) 2.6kg
XA07F-R202 70mm×70mm ±10mm 98N (10kgf) 1.05kg
YA07F-R202 70mm×70mm ±10mm 88.2N (9kgf) 2.1kg
XA10A-R102 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf) 1.55kg
YA10A-R102 100mm×100mm ±12.5mm 176.4N (18kgf) 3.1kg
XA10A-R202 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf) 1.55kg
YA10A-R202 100mm×100mm ±12.5mm 176.4N (18kgf) 3.1kg
XA10A-R2H01 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf) 1kg
YA10A-R2H01 100mm×100mm ±12.5mm 176.4N (18kgf) 2kg
XA10F-R102 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf) 2.75kg
YA10F-R102 100mm×100mm ±12.5mm 166.6N (17kgf) 5.5kg
XA10F-R202 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf) 2.75kg
YA10F-R202 100mm×100mm ±12.5mm 166.6N (17kgf) 5.5kg
XA16A-R101 160mm×124mm ±30mm 294N (30kgf) 3.6kg
YA16A-R101 160mm×124mm ±30mm 254.8N (26kgf) 7.2kg
XA16A-R202 160mm×124mm ±30mm 294N (30kgf) 3.6kg
YA16A-R202 160mm×124mm ±30mm 254.8N (26kgf) 7.2kg
XA05A-L202 50mm×50mm ±25mm 49N (5kgf) 0.75kg
XA07A-L202 70mm×70mm ±35mm 68.6N (7kgf) 1.15kg
XA10A-L101 100mm×100mm ±50mm 196N (20kgf) 3.8kg
YA10A-L101 100mm×100mm ±50mm 156.8N (16kgf) 7.6kg
XA10A-L201 100mm×100mm ±50mm 196N (20kgf) 3.8kg
YA10A-L201 100mm×100mm ±50mm 156.8N (16kgf) 7.6kg
XA16F-L2101 160mm×160mm ±50mm 392N (40kgf) 11.5kg
XA16F-L2201 160mm×160mm ±100mm 392N (40kgf) 13.5kg
XA16F-L2301 160mm×160mm ±152mm 392N (40kgf) 18.2kg
YA16F-L21101 160mm×160mm U±50mm,L±50mm 274N(28kgf) 23kg
YA16F-L22101 160mm×160mm U±50mm,L±100mm 274N(28kgf) 25kg
YA16F-L22201 160mm×160mm U±100mm,L±100mm 254N(26kgf) 27kg
YA16F-L23101 160mm×160mm U±50mm,L±152mm 274N(28kgf) 29.7kg
YA16F-L23201 160mm×160mm U±100mm,L±152mm 254N(26kgf) 31.7kg
YA16F-L23301 160mm×160mm U±152mm,L±152mm 205N(21kgf) 36.4kg
XA20F-L2401 200mm×218mm ±200mm 980N (100kgf) 40kg
XA20F-L2501 200mm×218mm ±250mm 980N (100kgf) 44kg
SXA0530-R01 50mm×60mm ±15mm 147N(15kgf) 0.53kg
SYA0530-R01 50mm×60mm ±15mm 142N(14.5kgf) 1.06kg
SXA0750-R01 75mm×100mm ±25mm 196N(20kgf) 0.95kg
SYA0750-R01 75mm×100mm ±25mm 186N(19kgf) 1.9kg
SXA0775-R01 75mm×125mm ±37.5mm 196N(20kgf) 1.1kg
SYA0775-R01 75mm×125mm ±37.5mm 186N(19kgf) 2.2kg
SXA1075-R01 100mm×120mm ±37.5mm 343N(35kgf) 1.8kg
SYA1075-R01 100mm×120mm ±37.5mm 324N(33kgf) 3.6kg