KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

手动弧度

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com型号 台面尺寸 行程 最大负载 重量
SH03B-DT 30mm×30mm ±10°,30mm±0.1mm 9.8N (1kgf) 0.1kg
SH03B-DM 30mm×30mm ±10°,44mm±0.1mm 9.8N (1kgf) 0.1kg
SH03B-DS 30mm×30mm ±10°,30mm±0.2mm 9.8N (1kgf) 0.2kg
SH04B-RT 40mm×40mm ±10°,40mm±0.2mm 19.6N (2kgf) 0.25kg
SH04B-RM 40mm×40mm ±10°,57mm±0.2mm 19.6N (2kgf) 0.25kg
SH04B-RS 40mm×40mm ±10°,40mm±0.4mm 19.6N (2kgf) 0.5kg
ST04A-S1T 40mm×40mm ±3°,40mm±0.2mm 19.6N (2kgf) 0.14kg
ST04A-S1M 40mm×40mm ±3°,57mm±0.2mm 19.6N (2kgf) 0.14kg
ST04A-S1S 40mm×40mm ±3°,40mm±0.4mm 19.6N (2kgf) 0.28kg
ST04A-C1T 40mm×40mm ±3°,40mm±0.2mm 19.6N (2kgf) 0.12kg
ST04A-C1M 40mm×40mm ±3°,57mm±0.2mm 19.6N (2kgf) 0.12kg
ST04A-C1S 40mm×40mm ±3°,40mm±0.4mm 19.6N (2kgf) 0.24kg
SH05B-RT 50mm×50mm ±10°,50mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.36kg
SH05B-RM 50mm×50mm ±10°,68mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.36kg
SH05B-RB 50mm×50mm ±8°,86mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.36kg
SH05B-RS 50mm×50mm ±10°,50mm±0.4mm 24.5N (2.5kgf) 0.72kg
SH05B-RL 50mm×50mm ±10°(RM),±8°(RB),68mm±0.4mm 24.5N (2.5kgf) 0.72kg
ST05A-S1T 50mm×50mm ±3°,50mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.21kg
ST05A-S1M 50mm×50mm ±3°,68mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.21kg
ST05A-S1B 50mm×50mm ±3°,86mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.21kg
ST05A-S1S 50mm×50mm ±3°,50mm±0.4mm 29.4N (3kgf) 0.42kg
ST05A-S1L 50mm×50mm ±3°,68mm±0.4mm 29.4N (3kgf) 0.42kg
ST05A-S3T-CL 50mm×50mm ±3°,50mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.21kg
ST05A-S3M-CL 50mm×50mm ±3°,68mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.21kg
ST05A-S3S-CL 50mm×50mm ±3°,50mm±0.4mm 29.4N (3kgf) 0.42kg
ST05A-C1T 50mm×50mm ±3°,50mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.21kg
ST05A-C1M 50mm×50mm ±3°,68mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.21kg
ST05A-C1B 50mm×50mm ±3°,86mm±0.2mm 29.4N (3kgf) 0.21kg
ST05A-C1S 50mm×50mm ±3°,50mm±0.4mm 29.4N (3kgf) 0.42kg
ST05A-C1L 50mm×50mm ±3°,68mm±0.4mm 29.4N (3kgf) 0.42kg
SH07A-RT 70mm×70mm ±10°,70mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.57kg
SH07A-RM 70mm×70mm ±10°,96mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.57kg
SH07A-RB 70mm×70mm ±8°,122mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.57kg
SH07A-RS 70mm×70mm ±10°,70mm±0.4mm 44.1N (4.5kgf) 1.14kg
SH07A-RL 70mm×70mm ±10°(RM),±8°(RB), 96mm±0.4mm 44.1N (4.5kgf) 1.14kg
ST07A-S1T 70mm×70mm ±3°,70mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.52kg
ST07A-S1M 70mm×70mm ±3°,96mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.52kg
ST07A-S1B 70mm×70mm ±3°,122mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.52kg
ST07A-S1S 70mm×70mm ±3°,70mm±0.4mm 44.1N (4.5kgf) 1.04kg
ST07A-S1L 70mm×70mm ±3°,96mm±0.4mm 44.1N (4.5kgf) 1.04kg
ST07A-S3T-CL 70mm×70mm ±3°,70mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.52kg
ST07A-S3M-CL 70mm×70mm ±3°,96mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.52kg
ST07A-S3S-CL 70mm×70mm ±3°,70mm±0.4mm 44.1N (4.5kgf) 1.04kg
ST07A-C1T 70mm×70mm ±3°,70mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.52kg
ST07A-C1M 70mm×70mm ±3°,96mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.52kg
ST07A-C1B 70mm×70mm ±3°,122mm±0.2mm 49N (5kgf) 0.52kg
ST07A-C1S 70mm×70mm ±3°,70mm±0.4mm 44.1N (4.5kgf) 1.04kg
ST07A-C1L 70mm×70mm ±3°,96mm±0.4mm 44.1N (4.5kgf) 1.04kg
ST07A-S1W 70mm×70mm ±3°,70mm±0.4mm 49N (5kgf) 0.51kg
SH10A-RT 100mm×100mm ±10°,95mm±0.2mm 68.6N (7kgf) 1.7kg
SH10A-RM 100mm×100mm ±10°,134mm±0.2mm 68.6N (7kgf) 1.7kg
SH10A-RB 100mm×100mm ±8°,172mm±0.2mm 68.6N (7kgf) 1.7kg
SH10A-RS 100mm×100mm ±10°,95mm±0.4mm 49N (5kgf) 3.4kg
SH10A-RL 100mm×100mm ±10°(RM),±8°(RB), 134mm±0.4mm 49N (5kgf) 3.4kg
SH13A-RT 130mm×130mm ±10°,120mm±0.5mm 98N (10kgf) 3.6kg
SH13A-RM 130mm×130mm ±10°,173mm±0.5mm 98N (10kgf) 4kg
SH13A-RS 130mm×130mm ±10°,120mm±1mm 58.8N (6kgf) 7.6kg
SH16A-RT 160mm×160mm ±10°,220mm±0.5mm 196N (20kgf) 5.2kg
SH16A-RM 160mm×160mm ±10°,280mm±0.5mm 196N (20kgf) 4.5kg
SH16A-RS 160mm×160mm ±10°,220mm±1mm 147N (15kgf) 9.7kg