KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

手动Z

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com型号 台面尺寸 行程 最大负载 重量
ZM04A-C1 40mm×40mm ±2.5mm 24.5N (2.5kgf) 0.19kg
ZM05A-C1C 50mm×50mm ±1.5mm 39.2N(4kgf) 0.29kg
ZM05A-C1S 50mm×50mm ±3.75mm 39.2N(4kgf) 0.41kg
ZM05A-S1K 50mm×50mm ±3.25mm 19.6N (2kgf) 0.33kg
ZM05A-S3K 50mm×50mm 粗调±3.25mm,微调 0.15mm 19.6N (2kgf) 0.38kg
ZM05A-C1K 50mm×50mm ±3.25mm 19.6N (2kgf) 0.3kg
ZM07A-S1K 70mm×70mm ±3.75mm 29.4N (3kgf) 0.7kg
ZM07A-S3K 70mm×70mm 粗调±3mm,微调 0.15mm 29.4N (3kgf) 0.9kg
ZM07A-V1F 70mm×70mm ±10mm 117.6N (12kgf) 1.9kg
ZM07A-C3C 70mm×70mm 粗调±1.5mm,微调 0.075mm 49N (5kgf) 0.75kg
ZM07A-C6C01 70mm×70mm ±2.5mm 49N (5kgf) 0.85kg
ZM10A-C3C 100mm×100mm 粗调±1.5mm,微调 0.075mm 68.6N (7kgf) 1.7kg
ZM10A-C6C 100mm×100mm ±2.5mm 68.6N (7kgf) 1.8kg
GZM03S-X1 30mm×30mm ±3.25mm 19.6N (2kgf) 0.14kg
GZM04S-X1 40mm×40mm ±6.5mm 29.4N (3kgf) 0.31kg
GZM05S-X1 50mm×50mm ±6.5mm 29.4N (3kgf) 0.49kg
GZM07S-X1 70mm×70mm ±6.5mm 29.4N (3kgf) 0.95kg
ZM05A-X1 50mm×50mm ±3.25mm 19.6N (2kgf) 0.3kg
ZM07A-X1 70mm×70mm ±6.5mm 29.4N (3kgf) 0.8kg
ZM10A-X1 100mm×100mm ±12.5mm 39.2N (4kgf) 1.8kg