KOHZU

当前位置:首页 > KOHZU

手动XY

       如需查看更多详情可访问:www.kohzu.co.jp


       通过电话或电子邮件联系我们的销售工程师以获取更多的信息及解决方案

       电话:021-54846966

       邮箱:sales@kingway-optech.com型号 台面尺寸 行程 最大负载 重量
GXM03S-S1 30mm×30mm ±3.25mm 19.6N (2kgf) 0.1kg
GYM03S-S1 30mm×30mm ±3.25mm 19.6N (2kgf) 0.2kg
GXM04S-S1 40mm×40mm ±6.5mm 49N (5kgf) 0.23kg
GYM04S-S1 40mm×40mm ±6.5mm 49N (5kgf) 0.46kg
GXM05S-S1 50mm×50mm ±6.5mm 78.4N (8kgf) 0.31kg
GYM05S-S1 50mm×50mm ±6.5mm 78.4N (8kgf) 0.62kg
GXM07S-S1 70mm×70mm ±6.5mm 117.6N (12kgf) 0.57kg
GYM07S-S1 70mm×70mm ±6.5mm 117.6N (12kgf) 1.14kg
GXM03S-C1 30mm×30mm ±3.25mm 19.6N (2kgf) 0.1kg
GYM03S-C1 30mm×30mm ±3.25mm 19.6N (2kgf) 0.2kg
GXM04S-C1 40mm×40mm ±6.5mm 49N (5kgf) 0.23kg
GYM04S-C1 40mm×40mm ±6.5mm 49N (5kgf) 0.46kg
GXM05S-C1 50mm×50mm ±6.5mm 78.4N (8kgf) 0.31kg
GYM05S-C1 50mm×50mm ±6.5mm 78.4N (8kgf) 0.62kg
GXM07S-C1 70mm×70mm ±6.5mm 117.6N (12kgf) 0.57kg
GYM07S-C1 70mm×70mm ±6.5mm 117.6N (12kgf) 1.14kg
XM04A-S1 40mm×40mm ±3.25mm 39.2N (4kgf) 0.1kg
YM04A-S1 40mm×40mm ±3.25mm 39.2N (4kgf) 0.2kg
XM05A-S1 50mm×50mm ±3.25mm 39.2N (4kgf) 0.23kg
YM05A-S1 50mm×50mm ±3.25mm 39.2N (4kgf) 0.46kg
XM05A-S3-CL 50mm×50mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 39.2N (4kgf) 0.3kg
YM05A-S3-CL 50mm×50mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 39.2N (4kgf) 0.6kg
XM05A-C1 50mm×50mm ±3.25mm 39.2N (4kgf) 0.22kg
YM05A-C1 50mm×50mm ±3.25mm 39.2N (4kgf) 0.44kg
XM05A-C3-CL 50mm×50mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 39.2N (4kgf) 0.3kg
YM05A-C3-CL 50mm×50mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 39.2N (4kgf) 0.6kg
XM07A-S1 70mm×70mm ±6.5mm 58.8N (6kgf) 0.43kg
YM07A-S1 70mm×70mm ±6.5mm 53.9N (5.5kgf) 0.86kg
XM07A-S3-CL 70mm×70mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 58.8N (6kgf) 0.47kg
YM07A-S3-CL 70mm×70mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 53.9N (5.5kgf) 0.93kg
XM07F-S1 70mm×70mm ±6.5mm 117.6N (12kgf) 0.92kg
YM07F-S1 70mm×70mm ±6.5mm 107.8N (11kgf) 1.84kg
XM07F-S3-CL 70mm×70mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 117.6N (12kgf) 0.96kg
YM07F-S3-CL 70mm×70mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 107.8N (11kgf) 1.92kg
XM07A-C1 70mm×70mm ±6.5mm 58.8N (6kgf) 0.44kg
YM07A-C1 70mm×70mm ±6.5mm 53.9N (5.5kgf) 0.88kg
XM07A-C3-CL 70mm×70mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 58.8N (6kgf) 0.48kg
YM07A-C3-CL 70mm×70mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 53.9N (5.5kgf) 0.96kg
XM07F-C1 70mm×70mm ±6.5mm 117.6N (12kgf) 0.92kg
YM07F-C1 70mm×70mm ±6.5mm 107.8N (11kgf) 1.84kg
XM07F-C3-CL 70mm×70mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 117.6N (12kgf) 0.96kg
YM07F-C3-CL 70mm×70mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 107.8N (11kgf) 1.92kg
YM07A-S1W 70mm×70mm ±3mm 49N (5kgf) 0.36kg
XM10A-S1 100mm×100mm ±12.5mm 98N (10kgf) 0.85kg
YM10A-S1 100mm×100mm ±12.5mm 88.2N (9kgf) 1.7kg
XM10A-S3-CL 100mm×100mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 98N (10kgf) 0.85kg
YM10A-S3-CL 100mm×100mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 88.2N (9kgf) 1.7kg
XM10F-S1 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf) 1.6kg
YM10F-S1 100mm×100mm ±12.5mm 176.4N (18kgf) 3.2kg
XM10F-S3-CL 100mm×100mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 196N (20kgf) 1.6kg
YM10F-S3-CL 100mm×100mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 176.4N (18kgf) 3.2kg
XM10A-C1 100mm×100mm ±12.5mm 98N (10kgf) 0.85kg
YM10A-C1 100mm×100mm ±12.5mm 88.2N (9kgf) 1.7kg
XM10A-C3-CL 100mm×100mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 98N (10kgf) 0.85kg
YM10A-C3-CL 100mm×100mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 88.2N (9kgf) 1.7kg
XM10F-C1 100mm×100mm ±12.5mm 196N (20kgf) 1.6kg
YM10F-C1 100mm×100mm ±12.5mm 176.4N (18kgf) 3.2kg
XM10F-C3-CL 100mm×100mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 196N (20kgf) 1.6kg
YM10F-C3-CL 100mm×100mm 粗调 13mm, 微调 0.3mm 176.4N (18kgf) 3.2kg
XM16A-S1 160mm×160mm ±12.5mm 196N (20kgf) 2.7kg
YM16A-S1 160mm×160mm ±12.5mm 166.6N (17kgf) 5.4kg
XM16A-C1 160mm×160mm ±12.5mm 196N (20kgf) 2.7kg
YM16A-C1 160mm×160mm ±12.5mm 166.6N (17kgf) 5.4kg